♦ Informacija dėl įstaigos lankymo .Tėvams dėl įstaigos lankymo

Susisiekti su įstaigos administracija prašytume Jums patogiu būdu (telefonu arba el. paštu).

Informacija  teikiama darbo dienomis  telefonais – (8 45) 577163, (8 45) 576847  arba  el.paštu – sldpusynelis@gmail.com