INFORMACIJASavivaldybės puslapyje informuojama  apie ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo perorganizavimą, pateiktas paaiškinimas  apie mokestį ugdymo reikmėms.  

Nuoroda –   https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/ikimokyklinio-ugdymo-istaigos-nzc1.html

  SVARBU  – PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ TĖVAMS  DĖL PRAŠYMŲ LANKYTI MOKYKLAS TEIKIMO-  

RAŠTAS –  Darželiams ; PRAŠYMŲ FORMOS1A priedas -1 kl. 1B priedas -1 kl. 

 

INFORMACIJA  – DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO, ĮVEDUS PAKEITIMUS DĖL KARANTINO LR TERITORIJOJE

PATEIKIAME DOKUMENTO DALĮ,  SKIRTĄ  UGDYMO ORGANIZAVIMUI DARŽELYJE

NUTARIMAS  NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO  2020 m. gruodžio 14 d. Nr. 1418

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.11. Pakeisti 2.2.9.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu“.

 VADOVAUJANTIS ŠIUO NUTARIMU, MES GRĮŽTAME PRIE APRIBOJIMŲ DĖL VISŲ ASMENŲ,  DALYVAUJANČIŲ UGDYME IR ŠIO PROCESO ORGANIZAVIME  SAUGUMO UŽTIKRINIMO.

KAIP MATOTE, NAUJOJI VYRIAUSYBĖ  ATSIŽVELGĖ Į ŠEIMŲ, DIRBANČIŲ NUOTOLINIU BŪDU PRAŠYMUS,  LEISTI JŲ VAIKUS Į DARŽELĮ, BET KARTU KVIESDAMA VISUS BŪTI ATSAKINGAIS UŽ SAVO ELGSENĄ.

NORĖDAMI UŽTIKRINTI TIEK JŪSŲ VAIKŲ, TIEK MŪSŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS SAUGUMĄ , MES  PRAŠOME TĖVŲ , KURIE  ŠIUO METU NEDIRBA IR TŲ, KURIE TURI SĄLYGAS VAIKŲ NEVESTI Į DARŽELĮ,  TO NEDARYTI IKI GRUODŽIO 31D. 

PRAŠOME, GERAI APSVARSTYTI ESAMĄ SITUACIJĄ IR PASIRINKTI TINKAMIAUSIĄ SPRENDIMĄ, APSAUGANTĮ  SAVO IR APLINKINIŲ SVEIKATĄ.  TIKIMĖS, KAD SITUACIJAI PAGERĖJUS, GALĖSIME  GRĮŽTI Į ĮPRASTĄ DARBO RITMĄ.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISOMS ATSAKINGOMS  ŠEIMOMS, ATSIŽVELGIANČIOMS IR PRIIMANČIOMS MŪSŲ REKOMENDACIJAS DĖL VAIKŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO, SAUGANČIOMS NE TIK SAVO, BET IR APLINKINIŲ SVEIKATĄ.   BŪKITE SVEIKI.

♦ INFORMACIJA – Tėvams dėl įstaigos lankymo

Susisiekti su įstaigos administracija prašytume Jums patogiu būdu (telefonu arba el. paštu).

Informacija  teikiama darbo dienomis  telefonais – (8 45) 577163, (8 45) 576847  arba  el.paštu – sldpusynelis@gmail.com