ISTORIJOS PUSLAPIUS ATVERTUS…

1934 metais Panevėžio mieste įkurta Lietuvos vaiko draugija. Jai vadovavo p. Bendžiūtė. Praėjus porai metų, 1936 metais šios įstaigos pavadinimas pakeičiamas į darželį. Darželiui suteikiamas 2 numeris. Nuo čia ir prasideda mūsų „Pušynėlio“ istorija.

Pirmas pastatas buvo Senamiesčio gatvėje. Tai buvo vienos grupės darželis. Metų metais vaikų skaičius darželyje didėjo, todėl, ieškant erdvesnių patalpų, darželis įsikuria Smėlynės gatvės 58 name. Tuo metu darželiui pradėjo vadovauti a. a. E. Voveriūnienė.

1944 metais balandžio pabaigoje vokiečių okupacinės valdžios darželis buvo uždarytas. Po karo vėl buvo surinkti baldai, žaislai, priemonės ir 1946 metais atidarytas darželis Varpo gatvėje.

1949 metais, norint pagerinti patalpas, darželis perkeltas į Liepų alėjoje esantį erdvesnį pastatą. Darželyje jau veikė 2 grupės.

Pradėjus didesnį dėmesį skirti vaikų sveikatingumui, 1963 metais lapkričio 1 d. darželis Nr.2 perorganizuotas į sanatorinį darželį.

1970 metų spalio 1 dieną lopšelis-darželis Nr.2 “Pušynėlis” duris atveria Alyvų gatvėje. Tai savaitinis darželis, jame veikia 6 grupės : 2 –lopšelio ir 4 – darželio. Darželis specializuotas , jį lanko vaikai persirgę tuberkuliozės formomis, turintys kontaktą , infekuoti , dažnai sergantys kvėpavimo takų ligomis. Darželyje dirba darnus kolektyvas, kuris metai iš metų nesikeičia.

Iki1974 metų darželiui vadovavo a.a. E.Voveriūnienė.

1974-1986 metais – D.Sikorskienė.

1986 -2018 metais darželiui  vadovauja Regina Blauzdienė. Jos vadovaujamas kolektyvas tęsia „Pušynėlio“ tradicijas ir kartu ieško naujų, efektyvesnių darbo formų. Siekiama sudaryti kuo geresnes sąlygas vaikų dvasinės ir fizinės sveikatos puoselėjimui, individualiai brandai. Darželyje veikia 6 grupės: 2-lopšelio, 2-montesorinio ugdymo, 2–visuminio ugdymo grupės, pagal vaikų amžių formuojamos priešmokyklinio ugdymo grupės.

1991 metais lopšelis-darželis perorganizuojamas į dieninį (12 val.) sanatorinį darželį, paliekant 2 grupes veikiančias visą parą. Panaikinami keli naktinių auklių etatai, gydytojos etatas, vyr. seselės etatas.

1992 metų rugsėjo mėnesį “Pušynėlyje” pradeda veikti montesorinio ugdymo grupė.

1993 metais įsteigiamas logopedo etatas.

1994 metais pradeda dirbti psichologas.

1995 metais darželiui suteikiamas finansinis savarankiškumas, pradeda dirbti buhalterė.

1996 metais pradeda dirbti judesio korekcijos pedagogas, meninio ugdymo pedagogas.

Nauji ugdymo lūkesčiai keičia požiūrį į darbo stilių, vaikų ugdymo formas ir metodus. Įstaigos veiklos tikslai – vaiko fizinės ir psichinės sveikatos saugumas, ugdymo kokybė, aukšta pedagogų kvalifikacija ir kompetencija, glaudus bendradarbiavimas su šeima. Uždaviniai – užtikrinti sąlygas vaikų saugumui, stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, sudaryti sąlygas gamtos ir žmogaus ryšio harmonijos suvokimui. Vadovaujamasi Visuminio, Montessorinio, Universalia sveikatos ugdymo programa, korekcinio ugdymo programos (psichologinio darbo , korekcinės judesio kultūros, meno terapijos, specialiojo ugdymo).

2000 metais panaikinamos visos savaitinės grupės ir naktinių auklių etatai.

2001 metais darželiui suteikiamas Panevėžio sanatorinio lopšelio-darželio “Pušynėlis” vardas.

2003 metais veiklą pradeda priešmokyklinio ugdymo grupės.

2004 metais įstaiga įtraukta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

2006 metais darželis dalinai renovuotas.

2007 metais darželyje įsteigtas specialiojo pedagogo etatas,   aprobuojama Lopšelio-darželio ugdymo ir ugdymosi programa.

2009 metais darželis reorganizuojamas į bendro tipo lopšelį-darželį.

Šiuo metu  darželyje dirba 33 darbuotojai, iš jų 17 pedagogų (12 vyresniųjų auklėtojų, 5 metodininkai, 1 ekspertas, 1 edukologijos magistras);   pavaduotojas ugdymui  yra įgijęs III vadybinę kategoriją .

Mūsų  veiklos tikslai –  vaiko fizinės ir psichinės sveikatos saugumas, ugdymo kokybė, aukšta pedagogų kvalifikacija ir kompetencija, glaudus bendradarbiavimas su šeima. Siekiame saugoti ir stiprinti mažojo žmogaus sveikatą. Ugdyme vadovaujamasi Visuminio, Montessorinio, Universalia sveikatos ugdymo programa, korekcinio ugdymo programomis (psichologinio darbo , korekcinės judesio kultūros, meno terapijos, specialiojo ugdymo).