KONTAKTAI EKSTREMALIOS SITUACIJOS METUKontaktai

INFORMACIJASavivaldybės puslapyje informuojama  apie ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo perorganizavimą, pateiktas paaiškinimas  apie mokestį ugdymo reikmėms.  

Nuoroda –   https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/ikimokyklinio-ugdymo-istaigos-nzc1.html

AKTUALI INFORMACIJA DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO   LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS2020-12-14 NR.14181

PATEIKIAME DOKUMENTO DALĮ,  SKIRTĄ  UGDYMO ORGANIZAVIMUI DARŽELYJE

  1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:

1.11. Pakeisti 2.2.9.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu“.

 VADOVAUJANTIS ŠIUO NUTARIMU, MES GRĮŽTAME PRIE APRIBOJIMŲ DĖL VISŲ ASMENŲ,  DALYVAUJANČIŲ UGDYME IR ŠIO PROCESO ORGANIZAVIME  SAUGUMO UŽTIKRINIMO.

KAIP MATOTE, NAUJOJI VYRIAUSYBĖ  ATSIŽVELGĖ Į ŠEIMŲ, DIRBANČIŲ NUOTOLINIU BŪDU PRAŠYMUS,  LEISTI JŲ VAIKUS Į DARŽELĮ, BET KARTU KVIESDAMA VISUS BŪTI ATSAKINGAIS UŽ SAVO ELGSENĄ.

NORĖDAMI UŽTIKRINTI TIEK JŪSŲ VAIKŲ, TIEK MŪSŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS SAUGUMĄ , MES  PRAŠOME TĖVŲ , KURIE  ŠIUO METU NEDIRBA IR TŲ, KURIE TURI SĄLYGAS VAIKŲ NEVESTI Į DARŽELĮ,  TO NEDARYTI IKI GRUODŽIO 31D.

PRAŠOME, GERAI APSVARSTYTI ESAMĄ SITUACIJĄ IR PASIRINKTI TINKAMIAUSIĄ SPRENDIMĄ, APSAUGANTĮ  SAVO IR APLINKINIŲ SVEIKATĄ.  TIKIMĖS, KAD SITUACIJAI PAGERĖJUS, GALĖSIME  GRĮŽTI Į ĮPRASTĄ DARBO RITMĄ.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISOMS ATSAKINGOMS  ŠEIMOMS, ATSIŽVELGIANČIOMS IR PRIIMANČIOMS MŪSŲ REKOMENDACIJAS DĖL VAIKŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO, SAUGANČIOMS NE TIK SAVO, BET IR APLINKINIŲ SVEIKATĄ.   BŪKITE SVEIKI.

PREVENCINIŲ VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ  TAIKYMAS  MŪSŲ ĮSTAIGOJE. Tėvams

SAM INFORMACIJA –  https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-paaiskina-kaip-skaiciuojama-izoliacija-kartu-gyvenantiems-tevams-ir-vaikams

  Miesto puslapyje www.panevezys.lt yra skelbiama informacija apie CORONOVIRUSO situaciją Panevėžio mieste.

Nuoroda: https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/sveikatos-apsauga-261/koronavirusas-covid-19-panevezyje.html

♦ COVID-19 ligos ekstremaliosios situacijos grupė  įstaigoje –  Situacijų valdymo grupė.

♦  Informavimo dėl Covid-19 atvejo kontaktai – Komunikavimo algoritmas.

♦  Informacijos teikimo algoritmai įstaigoje – Informacijos teikimas.

♦ COVID-19 užkrečiamosios ligos prevencijos ugdymo įstaigose priemonių planas –  Covid-19 ligos valdymo priemonių planas.

♦  Algoritmai kaip elgtis Covid-19  – DARBUOTOJUI-  Algoritmas_DarbuotojuiAlgoritmas_Darbuotojo veiksmai.  

♦  Algoritmas kaip elgtis Covid-19  – TĖVAMS – Algoritmas

♦  Algoritmai  kaip elgtis Covid-19 metu – NVSC_Algoritmai

♦ Rekomendacijos izoliavimosi laikotarpiui – Rekomendacijos-izoliavimosi-laikotarpiui_22-1

♦ Patikima informacija skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos čia: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

♦ Kiekvieną dieną informacija atnaujinama Užkrečiamų ligų ir AIDS centro yra čia:  http://www.ulac.lt/

♦ ŠMSM nuoroda: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso