ĮSTAIGOS   DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO  kontaktai  :  MB „Duomenų sauga“, el. paštas dap@duomenu-sauga.lt, tel. Nr. +370 672 43319

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO “PUŠYNĖLIS”  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS. Taisyklės.  Pildomų Dokumentų formos

REAGAVIMO Į PAŽEIDIMUS DOKUMENTAI. Reagavimo_i_asmens_duomenu_saugumo_pazeidimus_proceduros_aprasas. Reagavimo_i_asmens_duomenu_saugumo_pazeidimus_proceduros_apraso_priedas_1.Reagavimo_i_asmens_duomenu_saugumo_pazeidimus_proceduros_apraso_priedas_2. Reagavimo_i_asmens_duomenu_saugumo_pazeidimus_proceduros_apraso_priedas_3. Reagavimo_i_asmens_duomenu_saugumo_pazeidimus_proceduros_apraso_priedas_4.