PANEVĖŽIO LOPŠELIODARŽELIO ,,PUŠYNĖLIS“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

ĮSTAIGOS   DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO  kontaktai  :  MB „Duomenų sauga“, el .p. dap@duomenu-sauga.lt