PANEVĖŽIO LOPŠELIODARŽELIO ,,PUŠYNĖLIS“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS