GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS 2018-2019 M.M.

Grupės pavadinimas

Paskirtis

Vaikų amžius

Vaikų skaičius

Darbo laiko trukmė

„Voveraitės“ grupė

Lopšelio amžiaus vaikų grupė

2 m.-3 m.

11

7.30-18.18

„Kankorėžio“ grupė

Lopšelio amžiaus vaikų grupė

1 m.- 2 m.

10

7.30-18.18

„Skruzdėlyčių“ grupė

Jungtinė ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė

3 m.-6 m.

18 (+2)

7.00-18.00

Rytinio budėjimo metu 7.00 -7.30 val. priimami vaikai iš visų darželio grupių

„Linksmučių“

montesorinio ugdymo grupė

Jungtinė ikimokyklinio ugdymo vaikų grupė

3 m-7 m.

19 (+2)

7.30 -18.18

„Smalsučių“

montesorinio ugdymo grupė

Jungtinė priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė

3 m. – 7 m.

20(+1)

7.30-18.18

„Drugelių“ grupė

Ikimokyklinio ugdymo grupė

2 m.- 7 m.

16

7.30-18.18

 

 

ELEKTRONINIS PRAŠYMŲ PRIIMTI Į DARŽELĮ PATEIKIMAS 

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-424 “Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašu“ , prašymai priimti į lopšelio-darželio ugdymo grupes gali būti pateikiami ir elektroniniu būdu:

*įstaigos internetinėje svetainėje  www.pusynelis.lt (svetainės medis →Veikla →Paslaugos→ Priėmimo tvarka. Prašymo forma).

*Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt, kur sukurta ir nuolat atnaujinama duomenų bazė apie įstaigose esančių mokinių ir laisvų vietų skaičių.

 

 

PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMO TVARKA.   *  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario  3  d. Nr. A-107 sprendimas “Dėl Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašo”. Tvarkos aprašas.

2016 m. birželio 10 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-678.(4.1E) pakeistas Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas, pagal kurį įdiegta informacinė sistema (IS).