Darželio darbo laikas taikomas prie šeimų poreikių, todėl grupių darbo laikai skirtingi:

7.00-18.00

7.15-18.03

7.30-18.18

Žaidimai , rytinė mankšta ……….iki  8.30

Vaikai pusryčiauja……………….nuo 8.35  iki   9.00

Įvairi veikla grupėje, užsiėmimai pas specialistus ……………….nuo   9.00- 10.30

Pasivaikščiojimas kieme ………………….iki 12.10

Pietų laikas       …………………nuo 12.10 iki 13.00

Poilsio laikas     …………………..…………iki 15.15

Vakarienė  ……………………….     nuo 15.40-16.00

Popietinė veikla, žaidimai, būreliai, išėjimas namo pagal grupių darbo laiką.

 

Kiekviena grupė nusistato savo grupės dienos ritmą pagal amžiaus ypatumus. Dienos ritmas skelbiamas e. dienyne „Mūsų darželis“ bei grupės informaciniuse stenduose.

 

 VEIKLŲ SALĖJE LAIKAI NUO 2020 -09-01