7. 30–9.00 val.- diena prasideda žaidimais, mankšta, vaikai ruošiasi pusryčiams, pusryčiauja.

9.00–10.30 val. – Pažintinės veiklos laikas. Savaitės tema plėtojama „Ryto rate“, kalbos ir literatūros, dailės, konstravimo, matematikos, aplinkos pažinimo valandėlėse, įvairiuose žaidimuose. Montesorinio ugdymo grupėse – vaikų veikla parengtoje montesorinėje aplinkoje. Vyksta meninio ugdymo užsiėmimai pas judesio korekcijos pedagogą, logopedą, psichologą, spec. pedagogą.

10.30–12.00 val. – Laikas skirtas pasivaikščiojimui lauke, kurio metu organizuojami įvairūs žaidimai, stebėjimai, gamtos tyrinėjimas.

12.10–13.00 val. – Pietavimo laikas.

13.00–13.30 val. – Ruošimasis poilsiui: asmens higienos procedūros.

13.30–15.15 val. – Poilsio laikas.

15.15–15. 30 val. – Vaikų kėlimasis, asmens higiena.

15.30–16.30 val. – Žaidimai, meninio ugdymo ir kūno kultūros užsiėmimai, pasivaikščiojimas lauke.

16.30–17.00 val. – Ruošimasis vakarienei, vakarienė.

17.00–18.18 val. – Žaidimai, auklėtojos bendravimas su šeima.

Kiekviena grupė nusistato savo grupės dienos ritmą pagal amžiaus ypatumus. Dienos ritmas skelbiamas e. dienyne „Mūsų darželis“ bei grupės informaciniuse stenduose.

 

VEIKLŲ SALĖJE LAIKAI NUO 2020 birželio 1 d. VEIKLŲ SALĖJE LAIKAI