DARŽELIO DARBO LAIKAS  – 7.15-18.03

DIENOS RITMAS 

Žaidimai , rytinė mankšta ……….iki  8.30

Vaikai pusryčiauja……………….nuo 8.35  iki   9.00

Įvairi veikla grupėje, užsiėmimai pas specialistus ……………….nuo   9.00- 10.30

Pasivaikščiojimas kieme ………………….iki 12.10

Pietų laikas       …………………nuo 12.10 iki 13.00

Poilsio laikas     …………………..…………iki 15.15

Vakarienė  ……………………….     nuo 15.40-16.00

Popietinė veikla, žaidimai, būreliai, išėjimas namo ……………………iki 18.03 

 

Kiekviena grupė nusistato savo grupės dienos ritmą pagal amžiaus ypatumus. Dienos ritmas skelbiamas e. dienyne „Mūsų darželis“ bei grupės informaciniuose stenduose.