“KANKORĖŽIŲ” GRUPĖS  DAINELĖ

 

PUŠYNĖLYJE GRAŽIAM

LINKSMA IR SMAGU VAIKAMS.

DŽIAUGIAS SKRUZDĖS, VOVERIUKAI,

IR MAŽI KANKORĖŽIUKAI.

ŽALIĄ SKARĄ UŽSIMETĘS,

PUŠYNĖLIS MERKIA AKĮ

IR SVETINGAI Į SVEČIUS

KVIEČIA JIS VISUS VAIKUS.

PO ŽALIAIS PUŠŲ SPYGLIUKAIS

SLEPIASI KANKORĖŽIUKAI

IR PER VISĄ MIELĄ DIENĄ

TRAUKIA JIE DAINELĘ VIENĄ:

MES KANKORĖŽIAI LINKSMUOLIAI

MOKAM ŽAISTI, DIRBTI UOLIAI.

VIENS, DU, TRYS, KETURI –

ŠTAI KIEK DAUG DRAUGŲ TURI.

 

KONTAKTAI_2