Įstaigoje dirba: 

17 mokytojų, 15 iš jų su aukštuoju išsilavinimu (2 – edukologijos magistrai), 2 – su aukštesniuoju išsilavinimu.

Pagal kvalifikacines kategorijas : 3- mokytojai metodininkai, 1- psichologas II kvalifikacinė kategorija, 7 -vyresnieji mokytojai , 2- vyr. spec. ugdymo mokytojai, 1- judesio korekcijos mokytojas, 3 -mokytojai. 

Direktorė, el.p.: sldpusynelis@gmail.com tel.: 8 (45) 577163

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  el.p.: sldpavaduotojas@gmail.com  tel.   8 (45) 576847 

Ūkvedė el.p.: sldpusynelis@gmail.com tel.: 8 (45) 576847

Vaikų maitinimo ir higienos administratorė el.p.: sldpusynelis@gmail.com tel.: 8 (45) 576847

KONSULTACIJOS, INFORMACIJOS TEIKIMAS

8.00-17.30 – pagal nustatytus budėjimo grafikus, Jums informaciją suteiks administracijos darbuotojai. Aptarti svarbius klausimus su direktore  galima kasdien darbo metu 8.00-16.30 val.

SPECIALIOJO UGDYMO PEDAGOGAI KONSULTUOJA

1 Logopedė Antradieniais – 15:00-18:00
2 Psichologė Pirmadieniais – 17:00-18:00
3 Judesio korekcijos pedagogė Antradieniais – 16:00-17:30
4    

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]