DARBUOTOJAI

 

Eil.
Nr.
Vardas, Pavardė Pareigos
1. ERNA JAUDZEMAITĖ Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. AUDRONĖ ALELIŪNAITĖ Vyr. buhalterė
3. JANINA SPAIČIENĖ Ūkvedė
4. RENATA KULPIENĖ Vaikų higienos ir maitinimo specialistė
5. KRISTINA VYČIENĖ Sekretorė
6. VILMA RAILAITĖ Logopedė
7. ASTA KARALIŪNIENĖ Meninio ugdymo pedagogė
8. JOLANTA RIBAČEVSKAITĖ Psichologė
9. JOLITA KATINIENĖ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. AUDRONĖ SKVARNAVIČIŪTĖ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. AUDRUTĖ CHARLAPAVIČIENĖ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. VIDA DUNKEVIČIENĖ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. INESA GREVIŠKIENĖ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. SIGITA ČIARBIENĖ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. VITALIJA PUIŠYTĖ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. ALVYDA LAURINONIENĖ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. JURGITA POCIUVIENĖ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. AGNĖ VISOCKIENĖ Specialiojo ugdymo pedagogė
19. LILIJA KRYŽEVIČIENĖ Judesio korekcijos pedagogė

ADMINISTRACIJA

 ERNA JAUDZEMAITĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai einanti direktoriaus pareigas , III vadybinė kvalifikacinė kategorija, el.p.: sldpusynelis@gmail.com tel.: 8 (45) 577163; 8 (45) 576847 

AUDRONĖ ALELIŪNAITĖ , buhalterė el.p.: buhaltpusynelis@gmail.com, tel.: 8 (45) 576847

JANINA SPAIČIENĖ, ūkvedė el.p.: sldpusynelis@gmail.com tel.: 8 (45) 576847

RENATA KULPIENĖ, vaikų maitinimo ir higienos specialistė el.p.: sldpusynelis@gmail.com tel.: 8 (45) 576847

KONSULTACIJOS, INFORMACIJOS TEIKIMAS

8.00-17.30 – pagal nustatytus budėjimo grafikus, Jums informaciją suteiks administracijos darbuotojai. Aptarti svarbius klausimus su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, laikinai einančiu direktoriaus pareigas galima kasdien darbo metu 8.00-16.30 val.

SPECIALIOJO UGDYMO PEDAGOGAI KONSULTUOJA

VILMA RAILAITĖ Logopedė Antradieniais – 16.00-18.00
AGNĖ VISOCKIENĖ Specialiojo ugdymo  pedagogė Trečiadieniais – 16.00-18.00
JOLANTA RIBAČEVSKAITĖ Psichologė Ketvirtadieniais – 16.00-18.00
LILIJA KRYŽEVIČIENĖ Judesio korekcijos pedagogė Antradieniais – 16.00-17.30