DARBUOTOJAI

Eil.
Nr.
Vardas, PavardėPareigos
1.ERNA JAUDZEMAITĖDirektoriaus pavaduotoja ugdymui
2.AUDRONĖ ALEKNAVIČIŪTĖVyr. buhalterė
3.JANINA SPAIČIENĖŪkvedė
4.RENATA KULPIENĖVaikų higienos ir maitinimo specialistė
5.KRISTINA VYČIENĖSekretorė
6.VILMA RAILAITĖLogopedė
7.ASTA KARALIŪNIENĖMeninio ugdymo pedagogė
8.JOLANTA RABAČEVSKAITĖPsichologė
9.JOLITA KATINIENĖAuklėtoja
10.AUDRONĖ SKVARNAVIČIŪTĖAuklėtoja
11.AUDRUTĖ CHARLAPAVIČIENĖAuklėtoja
12.VIDA DUNKEVIČIENĖAuklėtoja
13.ANDŽELIKA NAVAKAITĖAuklėtoja
14.INESA GREVIŠKIENĖAuklėtoja
15.SIGITA ČIARBIENĖAuklėtoja
16.VITALIJA PUIŠYTĖAuklėtoja
17.ALVYDA LAURINONIENĖAuklėtoja
18.JURGITA POCIUVIENĖPriešmokyklinio ugdymo pedagogė
19.AGNĖ VISOCKIENĖSpecialiojo ugdymo pedagogė
20.LILIJA KRYŽEVIČIENĖJudesio korekcijos pedagogė
21.VITALIJA TREPEKIENĖVirėja
22.SIMA PETRAUSKIENĖVirėja
23.LAIMA DAUPARIENĖAuklėtojo padėjėja
24.DAINA LESVINČIŪNIENĖAuklėtojo padėjėja
25.BIRUTĖ DABULSKIENĖAuklėtojo padėjėja
26.ALMA MASEVIČIENĖAuklėtojo padėjėja
27.JOANA PAŠKAUSKIENĖAuklėtojo padėjėja
28.DALIA ŠILOBRITIENĖAuklėtojo padėjėja
29.ARTŪRAS JARAŠIŪNASElektrikas

 

ADMINISTRACIJA

 

ERNA JAUDZEMAITĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai einanti direktoriaus pareigas , III vadybinė kvalifikacinė kategorija, el.p.: sldpusynelis@gmail.com tel.: 8 (45) 576847

AUDRONĖ ALEKNAVIČIŪTĖ , buhalterė el.p.: buhaltpusynelis@gmail.com, tel.: 8 (45) 576847

JANINA SPAIČIENĖ, ūkvedė el.p.: sldpusynelis@gmail.com tel.: 8 (45) 576847

RENATA KULPIENĖ, vaikų maitinimo ir higienos specialistė el.p.: sldpusynelis@gmail.com tel.: 8 (45) 576847

 

KONSULTACIJOS, INFORMACIJOS TEIKIMAS

8.00-17.30 – pagal nustatytus budėjimo grafikus, Jums informaciją suteiks administracijos darbuotojai. Aptarti svarbius klausimus su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, laikinai einančiu direktoriaus pareigas galima kasdien darbo metu 8.00-16.30 val.

 

SPECIALIOJO UGDYMO PEDAGOGAI KONSULTUOJA

VILMA RAILAITĖ

Logopedė

Antradieniais – 16.00-18.00

AGNĖ VISOCKIENĖ

Specialiojo ugdymo  pedagogė

Trečiadieniais – 16.00-18.00

JOLANTA RABAČEVSKAITĖ

Psichologė

Ketvirtadieniais – 16.00-18.00

LILIJA KRYŽEVIČIENĖ

Judesio korekcijos pedagogė

Antradieniais – 16.00-17.30