DARBUOTOJAI

 

Eil.
Nr.
Vardas, Pavardė Pareigos
1. ERNA JAUDZEMAITĖ Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. AUDRONĖ ALELIŪNAITĖ Vyr. buhalterė
3. JANINA SPAIČIENĖ Ūkvedė
4. RENATA KULPIENĖ Vaikų higienos ir maitinimo specialistė
5. KRISTINA VYČIENĖ Sekretorė
6. VILMA RAILAITĖ Logopedė
7. ASTA KARALIŪNIENĖ Meninio ugdymo pedagogė
8. JOLANTA RIBAČEVSKAITĖ Psichologė
9. JOLITA KATINIENĖ Auklėtoja
10. AUDRONĖ SKVARNAVIČIŪTĖ Auklėtoja
11. AUDRUTĖ CHARLAPAVIČIENĖ Auklėtoja
12. VIDA DUNKEVIČIENĖ Auklėtoja
13. ANDŽELIKA NAVAKAITĖ Auklėtoja
14. INESA GREVIŠKIENĖ Auklėtoja
15. SIGITA ČIARBIENĖ Auklėtoja
16. VITALIJA PUIŠYTĖ Auklėtoja
17. ALVYDA LAURINONIENĖ Auklėtoja
18. JURGITA POCIUVIENĖ Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
19. AGNĖ VISOCKIENĖ Specialiojo ugdymo pedagogė
20. LILIJA KRYŽEVIČIENĖ Judesio korekcijos pedagogė
21. VITALIJA TREPEKIENĖ Virėja
22. SIMA PETRAUSKIENĖ Virėja
23. LAIMA DAUPARIENĖ Auklėtojo padėjėja
24. DAINA LESVINČIŪNIENĖ Auklėtojo padėjėja
25. BIRUTĖ DABULSKIENĖ Auklėtojo padėjėja
26. ALMA MASEVIČIENĖ Auklėtojo padėjėja
27. JOANA PAŠKAUSKIENĖ Auklėtojo padėjėja
28. DALIA ŠILOBRITIENĖ Auklėtojo padėjėja
29. ARTŪRAS JARAŠIŪNAS Elektrikas

ADMINISTRACIJA

 

ERNA JAUDZEMAITĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai einanti direktoriaus pareigas , III vadybinė kvalifikacinė kategorija, el.p.: sldpusynelis@gmail.com tel.: 8 (45) 576847

AUDRONĖ ALELIŪNAITĖ , buhalterė el.p.: buhaltpusynelis@gmail.com, tel.: 8 (45) 576847

JANINA SPAIČIENĖ, ūkvedė el.p.: sldpusynelis@gmail.com tel.: 8 (45) 576847

RENATA KULPIENĖ, vaikų maitinimo ir higienos specialistė el.p.: sldpusynelis@gmail.com tel.: 8 (45) 576847

KONSULTACIJOS, INFORMACIJOS TEIKIMAS

8.00-17.30 – pagal nustatytus budėjimo grafikus, Jums informaciją suteiks administracijos darbuotojai. Aptarti svarbius klausimus su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, laikinai einančiu direktoriaus pareigas galima kasdien darbo metu 8.00-16.30 val.

SPECIALIOJO UGDYMO PEDAGOGAI KONSULTUOJA

VILMA RAILAITĖ Logopedė Antradieniais – 16.00-18.00
AGNĖ VISOCKIENĖ Specialiojo ugdymo  pedagogė Trečiadieniais – 16.00-18.00
JOLANTA RIBAČEVSKAITĖ Psichologė Ketvirtadieniais – 16.00-18.00
LILIJA KRYŽEVIČIENĖ Judesio korekcijos pedagogė Antradieniais – 16.00-17.30