DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos
1. ERNA JAUDZEMAITĖ Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. EDITA ARDAVIČIENĖ Vyr. buhalterė
3. JANINA SPAIČIENĖ Ūkvedė
4. RENATA KULPIENĖ Vaikų higienos ir maitinimo specialistė
5. KRISTINA VYČIENĖ Sekretorė
6. VILMA RAILAITĖ Logopedė
7. ASTA KARALIŪNIENĖ Meninio ugdymo pedagogė
8. JOLITA KATINIENĖ Aulėtoja
9. AUDRONĖ SKVARNAVIČIŪTĖ Auklėtoja
10. AUDRUTĖ CHARLAPAVIČIENĖ Auklėtoja
11. VIDA DUNKEVIČIENĖ Auklėtoja
12. INESA GREVIŠKIENĖ Auklėtoja
13. SIGITA ČIARBIENĖ Auklėtoja
14. VITALIJA PUIŠYTĖ Auklėtoja
15. REGINA PABRINKIENĖ Priešmokyklio ugdymo pedagogė
16. JURGITA POCIUVIENĖ Priemokyklinio ugdymo pedagogė
17. ALVYDA LAURINONIENĖ Auklėtoja
18. AGNĖ VISOCKIENĖ Specialiojo ugdymo pedagogė
19. LILIJA KRYŽEVIČIENĖ Judesio korekcijos pedagogė
20. VITALIJA TREPEKIENĖ Virėja
21. SIMA PETRAUSKIENĖ Virėja
22. LAIMA DAUPARIENĖ Auklėtojo padėjėja
23. DAINA LESVINČIŪNIENĖ Auklėtojo padėjėja
24. BIRUTĖ DABULSKIENĖ Auklėtojo padėjėja
25. ALMA MASEVIČIENĖ Auklėtojo padėjėja
26. JOANA PAŠKAUSKIENĖ Auklėtojo padėjėja
27. DALIA ŠILOBRITIENĖ Auklėtojo padėjėja
28. VINCAS MAŽUČIŪNAS Kiemsargis
29. ARTŪRAS JARAŠIŪNAS Elektrikas

 

ADMINISTRACIJA

 

ERNA JAUDZEMAITĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai einanti direktoriaus pareigas , III vadybinė kvalifikacinė kategorija, el.p.: sldpusynelis@gmail.com tel.: 8 (45) 576847

EDITA ARDAVIČIENĖ , buhalterė el.p.: buhaltpusynelis@gmail.com, tel.: 8 (45) 576847

JANINA SPAIČIENĖ, ūkvedė el.p.: sldpusynelis@gmail.com tel.: 8 (45) 576847

RENATA KULPIENĖ, vaikų maitinimo ir higienos specialistė el.p.: sldpusynelis@gmail.com tel.: 8 (45) 576847

 

KONSULTACIJOS, INFORMACIJOS TEIKIMAS

8.00-17.30 – pagal nustatytus budėjimo grafikus, Jums informaciją suteiks administracijos darbuotojai. Aptarti svarbius klausimus su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, laikinai einančiu direktoriaus pareigas galima kasdien darbo metu 8.00-16.30 val.

 

SPECIALIOJO UGDYMO PEDAGOGAI KONSULTUOJA

VILMA RAILAITĖ Logopedė Antradieniais – 8.00-9.00
AGNĖ VISOCKIENĖ Specialioji pedagogė Trečiadieniais – 17.00-18.00
LILIJA KRYŽEVIČIENĖ Judesio korekcijos pedagogė Trečiadieniais – 17.00-17.45