VIZIJA

Nuolat tobulėjanti, profesionali, teikianti kokybiškas paslaugas vaikams ir šeimai ikimokyklinio ugdymo mokykla.

MISIJA

Teikti ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, korekcinės pagalbos specialiųjų poreikių vaikams paslaugas.

Sudaryti palankias sąlygas harmoningam asmenybės brandinimui, taikant visuminio ir montessorinio ugdymo modelius bei specialųjį ugdymą.

Formuoti atvirą, vaikų bei pedagogų gebėjimus įkvepiančią kūrybinę aplinką.

FILOSOFIJA

Vaikai – dabartinės visuomenės atspindys. Investicija į vaikystę – investicija į ateitį.

TRADICIJOS

Įstaigoje puoselėjamos tradicijos – šaltinis padedantis vaikams tenkinti pažintinius, sociokultūrinius, dvasinius , tautinio identiteto poreikius.