Darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos higienos normomis, Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms, Lietuvos Sveiktos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-836 patvirtintomis „Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos“.

Vaikai maitinami 3 kartus dienoje, maistas gaminamas darželio virtuvėje. Maisto produktus darželiui teikia UAB „Panevėžio bičiulis“ , UAB „Daivida, UAB “Citma”, AB “Žemaitijos pienas”

Vaikų higienos ir maitinimo administratorius  sudaro 15 dienų valgiaraštį:

1 savaitė (1-3m.); 1 savaitė (4-7m.); 2 savaitė (1-3m.),;2 savaitė(4-7m.); 3 savaitė (1-3m.); 3 savaitė (4-7m.)

Lopšelis- darželis nuo 2012 metų dalyvauja ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamoje programoje „Pienas vaikams“ ir Europos Bendrijos finansuojamoje programoje „Vaisių vartojimo skatinimo programoje“.

Dalyvaujame socialinė iniciatyvoje „Sveikatai palanki ugdymo įstaiga“ www.sveikataipalankus.lt

Už vaiko maitinimą ir mokestį įstaigos reikmėms galite sumokėti naudodamiesi internetine bankininkyste arba terminalo Perlas paslaugomis:

AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000 Atsiskaitomoji sąskaita LT 66 7300 0100 3674 6348

Įmokos gavėjas – Panevėžio lopšelis-darželis „Pušynėlis“, įmonės kodas 190374917

Atliekant mokėjimą būtina nurodyti: vaiko pavardę, vardą, grupę, mokamą pinigų sumą už maitinimą ir mokamą pinigų sumą įstaigos reikmėms.

 Mokestis už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje turi būti sumokėtas už einamąjį mėnesį iki 27 dienos (vasario ir gruodžio mėnesiais iki 25 d.).

INFORMACIJA  APIE  MAITINIMO   ĮKAINIŲ PAKEITIMUS NUO 2022  M. RUGSĖJO 1 D.

Amžiaus grupė

Pusryčių mokestis

Eur

Pietų mokestis

Eur

Vakarienės mokestis

Eur

Lopšelio grupė

0,68

1,47

0,68

Darželio grupė

0,77

1,68

0,77

Priešmokyklinė grupė

0,77

1,68(nemokamas)

0,77

 

1 maitinimo išlaidos EUR*

2 maitinimų išlaidos EUR*

3 maitinimų išlaidos EUR*

Lopšelio grupės mokiniams

1,47

2,15

2,83

Darželio grupės mokiniams

1,68

2,45

3,22

Priešmokyklinės grupės mokiniams

1,68 (nemokamas)

0,77

1,54

AKTUALI INFORMACIJA: 

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 14 d. nutarimas Nr. 1250 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“  (paskelbtas TAR 2022-12-15, Nr. 25600), kuriuo nuo 2023 m. sausio 1 d. didėja BSI dydis (nuo 46,00 Eur iki 49,00 Eur).

Padidinus BSI dydį, didėja ir nuo jo priklausantys mokinių nemokamam maitinimui skiriamų lėšų (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) produktams įsigyti dydžiai vienai dienai vienam mokiniui.

0 – 4 kl. įskaitytinai:

Pusryčiai – 1,18 Eur;

Pietūs – 2,21 Eur;

MOKESTIS ĮSTAIGOS REIKMĖMS – 11,50 EUR/MĖN 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO DOKUMENTAI:

VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGIO UŽ VAIKŲ MAITINIMĄ IR UGDYMĄ 2022-09-01

LRSAM VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS SUVESTINĖ REDAKCIJA 2023-01-01-2026-08-31

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAS 2022 m. rugsėjo 8 d. Nr. V-1429

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ

 MAITINIMO ORGANIZAVIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS L-D”PUŠYNĖLIS”

NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS   L-D “PUŠYNĖLIS” 

 

KONTAKTAI: 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Adresas :  Respublikos g. 68, Panevėžys 35158;

Telefonas(8-45) 463281

PANEVĖŽIO APSKRITIES VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

AdresasPažagienių k. 36221

Telefonas(8-45) 431312

Nemokamas pretenzijų, nusiskundimų telefonas : 8-80040403