Darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos higienos normomis, Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms, Lietuvos Sveiktos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-836 patvirtintomis „Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos“.

Vaikai maitinami 3 kartus dienoje, maistas gaminamas darželio virtuvėje. Maisto produktus darželiui teikia UAB „Panevėžio bičiulis“ , UAB „Daivida, UAB “Citma”. 

Vaikų higienos ir maitinimo specialistas sudaro 15 dienų valgiaraštį, kurį derina ir įvertina Panevėžio visuomenės sveikatos centro specialistai. Šiuo metu naudojamas valgiaraštis (sumažintos sriubų išeigos) suderintas VMVT vertinimo 2018 m. lapkričio 22 d. pažyma Nr. VVP-8279.

Lopšelis- darželis nuo 2012 metų dalyvauja ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamoje programoje „Pienas vaikams“ ir Europos Bendrijos finansuojamoje programoje „Vaisių vartojimo skatinimo programoje“.

Dalyvaujame socialinė iniciatyvoje „Sveikatai palanki ugdymo įstaiga“ www.sveikataipalankus.lt

Už vaiko maitinimą ir mokestį įstaigos reikmėms galite sumokėti naudodamiesi internetine bankininkyste arba terminalo Perlas paslaugomis:

AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000 Atsiskaitomoji sąskaita LT 66 7300 0100 3674 6348

Įmokos gavėjas – Panevėžio lopšelis-darželis „Pušynėlis“, įmonės kodas 190374917

Atliekant mokėjimą būtina nurodyti: vaiko pavardę, vardą, grupę, mokamą pinigų sumą už maitinimą ir mokamą pinigų sumą įstaigos reikmėms.

 Mokestis už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje turi būti sumokėtas už einamąjį mėnesį iki 27 dienos (vasario ir gruodžio mėnesiais iki 25 d.).

Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ savaitės valgiaraštis 1 SAVAITĖ

Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ savaitės valgiaraštis 2 SAVAITĖ

Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ savaitės valgiaraštis 3 SAVAITĖ

Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas LRSAM

Atlyginimo už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje tvarka_Panevėžio savivaldybė

Atlyginimo už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje tvarkos aprašo pakeitimai

Socialines paramos skyrimo mokiniams tvarkos aprašas_Panevėžio savivaldybė

 L-D “Pušynėlis” Maitinimo-organizavo-apskaitos-ir-kontrolės-tvarkos-aprašas-2019,2022

Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas ir papildymas nemokamo maitinimo organizavimas ekstremalios situacijos metu L-D “Pušynėlis”  Nemokamas maitin_tvarka2020