PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS “PUŠYNĖLIS” FINANSINĖS  ATASKAITOS 2023 M.

2023 m. Aiškinamasis+raštas+1+ketv.

2023 m. Finansines+ataskaitos+1+ketv.

2023 m. 20+VSAFAS+4+priedas+1+ketv.

2023 m. Aiškinamasis+raštas+2+ketv

2023 m. Finansinės+ataskaitos+2+ketv.xlsx

2023 m. Paaiskinamasis+rastas+2+ketv.docx 

2023 m. 2+ketv.+ataskaitos..xlsx

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS “PUŠYNĖLIS” FINANSINĖS  ATASKAITOS 2022 M.

2022 finansinių ataskaitų aiškinamais raštas

2022 konsuliduotas rinkinys

Aiškinamasis raštas 3 ketv.

Forma Nr.1-3 ketv

Forma Nr2 3 ketv

Ataskaitos 3 ketv.

Aiškinamasis raštas 2 ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2 ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2 ketv.

Finansinės būklės ataskaita 1 ketv

Veiklos rezultatų ataskaita 1 ketv

Aiškinamasis raštas 1 ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų 1 ketv. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 1 ketv. ataskaita

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS “PUŠYNĖLIS” FINANSINĖS ATASKAITOS 2021 M.

2021 m. aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2021 gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita 2021m. rugsėjo 30d.

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS “PUŠYNĖLIS” FINANSINĖS  ATASKAITOS 2020 M.

Finansinės būklės ataskaita 2020 – I ketv., Finansinės būklės ataskaita 2020 – II ketv., Finansinės būklės ataskaita 2020 – III ketv., Finansinės būklės ataskaita 2020 – IV ketv..

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS “PUŠYNĖLIS” FINANSINĖS  ATASKAITA 2019 M. Finansinė-ataskaita