Įstaigos pavadinimas: Panevėžio lopšelis-darželis „Pušynėlis“

Mokyklos adresas: Alyvų g. 31a . LT- 37467, Panevėžys

Tel.: (8 45) 577163, (8 45) 576847,

El.paštas: sldpusynelis@gmail.com

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Steigėjas: Panevėžio miesto savivaldybės taryba.

Įstaigos tipas: lopšelis-darželis.

Įstaigos paskirtis: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Mokymo kalbos: lietuvių.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190374917.

 

Įstaigai vadovauja: direktoriaus pavaduotoja ugdymui ERNA JAUDZEMAITĖ ,laikinai einanti direktoriaus pareigas  , III vadovų kvalifikacinė kategorija.

 

Interneto svetainė www.pusynelis.lt

 

Pagrindinė veiklos sritis: ankstyvasis, ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas, korekcinė pagalba specialiųjų poreikių vaikams.

Grupių skaičius: 6 (šešios) grupės.

Ugdymo (si) forma: dieninė.

Įstaigos darbo laikas: 7.30-18.18 . Rytinė budinti grupė – 7.00- 18.00