Įstaigos pavadinimas: Panevėžio lopšelis-darželis „Pušynėlis“

Mokyklos adresas: Alyvų g. 31a . LT- 37467, Panevėžys

Tel.: (8 45) 577163, (8 45) 576847,

El.paštas: sldpusynelis@gmail.com

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Steigėjas: Panevėžio miesto savivaldybės taryba.

Įstaigos tipas: lopšelis-darželis.

Įstaigos paskirtis: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Mokymo kalbos: lietuvių.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190374917.

 

Įstaigai vadovauja: direktorė  VITALIJA PUIŠYTĖ 

 

Interneto svetainė www.pusynelis.lt

 

Pagrindinė veiklos sritis: ankstyvasis, ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas, korekcinė pagalba specialiųjų poreikių vaikams.

Grupių skaičius: 6 (šešios) grupės.

Ugdymo (si) forma: dieninė.

INFORMACIJA APIE SUKOMLEKTUOTAS  GRUPES 2021-2022 M.M.

 

Grupės pavadinimas

Paskirtis

Vaikų amžius

Vaikų skaičius

Darbo laiko trukmė

„Voveraitės“ grupė

Ikimokyklinio   amžiaus  grupė

2-7  m.

16

7.15-18.03

II „Kankorėžio“ grupė

Ankstyvojo amžiaus grupė 

1-2  m.

10

7.15-18.03

III „Drugelių“ grupė

Jungtinė priešmokyklinė  grupė

5-7  m.

20

7.15-18.03

IV „Skruzdėlyčių“ grupė

Ikimokyklinio amžiaus  grupė

3-4 m.

20

7.15-18.03

V montesorinio ugdymo grupė „Linksmučiai“

Jungtinė  ikimokyklinė  grupė

3-7 m.

20

7.15-18.03

VI montesorinio ugdymo grupė „Smalsučiai“

Jungtinė  ikimokyklinė   grupė

3-7 m.

20

7.15-18.03

 

Informuojame, kad budinčios grupės ekstremalios situacijos metu  nėra.