Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas