PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠYNĖLIS“ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO(SI) PROGRAMA

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS “PUŠYNĖLIS”  PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLANAS 2021-2022 M.M.