PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠYNĖLIS“ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO(SI) PROGRAMA

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA 2priedas (nuo 2022 09 01)

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KOMPETENCIJŲ APRAŠAS 1 priedas