Valdymo struktūra parengta vadovaujantis Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V1-03 „Dėl lopšelio-darželio struktūros ir pavaldumo nustatymo“.