Valdymo struktūra parengta vadovaujantis Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktoriaus 2022 m. spalio18 d. įsakymu Nr. V1-107 „Dėl lopšelio-darželio struktūros ir pavaldumo nustatymo“.   STRUKTŪRA IR PAVALDUMAS