Panevėžio lopšelis-darželis „Pušynėlis“ sudarys sąlygas  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumui  nuotoliniu būdu, jei bus stabdomas ugdymo procesas  visoje įstaigoje  ar atskirose grupėse.  

              Vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu; Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006, parengti  Panevėžio  lopšelio-darželio “Pušynėlis” Nuotolinio ugdymo aprašas .

          Visais klausimais dėl nuotolinio ugdymo prašome susisiekti su savo grupių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais  arba  su  direktore  Tel. (8 45) 577163, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Tel. (8 45) 576847;   el.p. sldpusynelis@gmail.com; vidine žinute  el. dienyne  www.musudarzelis.lt

UŽDUOČIŲ KRAITELĘ VAIKAMS galite rasti mūsų svetainėje:  meniu punkte   TĖVAMS  rasite skiltį  Ugdykime kartu-užduočių kraitelė. 

IDĖJOS VAIKŲ VEIKLAI :

Ką veikti kartu su vaikais namuose?

Laviname ikimokyklinio amžiaus vaikų verbalinę atmintį

Naudingos nuorodos :

www.sodas.ugdome.lt

www.edukatoriai.lt

https://mokymosi.lt/e-ikimokyklinis

 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas nuotoliniu būdu. Patarimai mokytojams ir tėvams