Mūsų partneriai – miesto ir respublikos panašaus profilio formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigos, miesto sveikatos įstaigos.

Pagal bendradarbiavimo sutartis vykdome bendrus projektus, pedagoginės, metodinės, kultūrinės ir vadybinės patirties sklaidą.

Bendradarbiaujame su: Vaikų teisių tarnyba, Panevėžio pedagogine psichologine tarnyba, Šiaulių Universitetu, Panevėžio kolegija, Lietuvos Montessori asociacija.