Siekiant sudaryti sąlygas įvairiapusiam vaikų lavinimui įstaigoje vaikai papildomai   gali lankyti neformaliojo ugdymo būrelius: choreografijos, anglų kalbos,futbolo,  krepšinio, robotikos.

Neformaliojo ugdymo veiklą organizuoja neformaliojo ugdymo mokyklos ar individualios veiklos patentus turintys specialistai. Neformaliojo ugdymo užsiėmimai organizuojami šeimų pageidavimu, yra mokami.

Priešmokyklinio amžiaus vaikai  gali dalyvauti Panevėžio gamtos mokyklos ekologinio švietimo būrelyje, kuris nemokamas.