INFORMACIJA APIE LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ 2019 METAI, I PUSMETIS