MOKESČIO, SKIRTO   IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS  PANAUDOJIMAS 2020 M. I IR II KETVIRČIAI.  SPEC LĖŠŲ NAUDOJ. _2020m.

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS  2020 METAIS. Lėšų panaudojimas_2020m.

MOKESČIO, SKIRTO   IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS  PANAUDOJIMAS 2021 M. Lėšų panaudojimas_2021m.

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS  2021  METAIS. Lėšų panaudojimas_2021m.

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2022 METAIS. Lėšų panaudojimas _ 2022m.

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2023 METAIS. Lėšų panaudojimas_ 2023 m.