2024 METAI

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO 2024 M. VEIKLOS PLANAS

2023 METAI

2023 m. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO PUŠYNĖLIS 2023 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS PUŠYNĖLIS PU PLANAS 2023-2024 m. m.

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO PUŠYNĖLIS 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

2022 METAI 

2022 m. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

PUŠYNĖLIS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS PUŠYNĖLIS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLANAS 2022-2023 m.m.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO PLANAS 2022-2024 m.

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO PUŠYNĖLIS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

2021 METAI 

DIREKTORIAUS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO PUŠYNĖLIS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

2020 METAI 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO “PUŠYNĖLIS” 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

STRATEGINIS PLANAS 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO PUŠYNĖLIS STRATEGINIS PLANAS 2023-2027 M.