TĖVŲ PRAŠYTUME

 • Vaikus į darželį atvesti iki 9.00. Neatvedus būtinai (paprastai iki 9.00) pranešti grupės pedagogams bendru darželio tel. 845 576847 arba grupės telefonu.
 • Nevesti į grupę sergančių ar negaluojančių vaikų. Jei vaikas turi kokių nusiskundimų dėl sveikatos, maisto ar kt., būtinai informuokite pedagogus.
 • Į darželį vaikai atvedami švarūs, tvarkingais, patogiais rūbeliais. Tinkamu apavu būti grupėje.
 • Neleisti ateiti į grupę vieniems vaikams, o juos būtinai palydėti ir palikti pedagogams  ar jų  padėjėjams, ekstremalios situacijos metu – susisiekti su darbuotojais telefonu. Informacija skelbiama prie įėjimo į grupes durų. 
 • Pasiimti iš darželio vaikus tik suaugusiems ir įpareigotiems asmenims. Apie juos grupės darbuotojai turėtų būti informuoti iš anksto, direktoriaus patvirtintu raštu. Draudžiama vaikus pasiimti nepilnamečiams.
 • Iškilus problemoms, neaiškumams dėl vaikų ugdymo ir priežiūros, kreiptis į pedagogus ar darželio direktorių tel. 8 45 577163.

DARŽELYJE REKOMENDUOJAME VAIKAMS TURĖTI

 • Šukas.
 • Pižamas, kurias keičiame kas 10 dienų. Pižamas vaikams stengtis naudoti pagal sezoną: šiltu laiku – trumpomis rankovėmis, šaltu laiku – šiltas, ilgomis rankovėmis.
 • Apavą, skirtą mūvėti grupėje , kietais padais. Labai svarbu patogus, natūralus apavas. Apavas turi įtakos taisyklingos laikysenos formavimuisi. Vengti šiltų ir įsispiriamų šlepečių, nes vaikai gali susižaloti.
 • Vienkartines nosines , turėti porą paketėlių: vienas – rūbeliuose, kuriuos dėvi lauke, kitas – marškinėlių ar suknelių kišenėse.
 • Rūbų pamainas pakeitimui: turėti apatinių drabužėlių pamainų; esant šaltesniam ar drėgnam orui, reikalingos papildomos poros pirštinių ir kojinaičių.
 • Žiemos sezonu, būnant kieme, nenešioti pirštuotų pirštinių, nes greit nušąla pirštukai. Geriau dėvėti kumštines, neperšlampamas pirštines.
 • Kepuraites ar skareles šiltu, saulėtu oru. Jos būtinai reikalingos galvai pridengti nuo saulės.
 • Trumpą sportinę aprangą: sportinius marškinėlius, trumpas tamsias kelnaites, kojinaites guminiais padais, kad neslystų arba sportinius batelius. Sportinę aprangą laikyti medvilniniuose maišeliuose su užrašytais vaikų vardais.
 • Vaikus rekomenduotume rengti taip, kad jiems patiems būtų nesunku ir patogu atsisegti, užsisegti, užsirišti. Taip jie lengviau išmoks savarankiškai apsirengti ir apsitarnauti. Vengti grupėje dėvėti kelnes su diržu, nes judant jis veržia , sunku greit atsegti. Reiktų stebėti sagų kilpų dydį, jis turėtų atitikti sagą.
 • Raištukus  batams naudoti ne per ilgus, pakeisti sutrūkusius ir sugadintais galais.

 

PATARIAME IR SIŪLOME

 • Pirkime vaikui tokius rūbus, kuriuos jis pats galėtų lengvai apsivilkti ir nusivilkti, atsisegti ir užsisegti. Stebėkime sagų, kilpų dydį, kad kilpos nebūtų nei per didelės, nei per mažos. Raištelius batams naudokime ne per ilgus, tuojau keiskime sutrūkusius ir sugadintais galais.
 • Namuose paskirkime vietą vaiko rūbams ir batams laikyti. Pakabos turėtų būti tokiame aukštyje, kad vaikas galėtų laisvai jas pasiekti.
 • Ties praustuvais, kriauklėmis naudokime pakylas, kad vaikas laisvai pasiekdamas, galėtų praustis, plauti. Mokant vaiką rengtis, praustis, patys parodykime, paaiškinkime.
 • Namuose turėkime tokių įrankių ir indų, kad juos naudodamas vaikas talkintų namų ruošos darbuose (šluotelė, maži kibirėliai, …).
 • Neskirstykime darbų į mergaičių ir berniukų, vaiko darbai ne amatui išmokti, bet bendroms vaiko funkcijoms išvystyti, žmogaus asmenybei formuoti.
 • Netoleruokime daugybės žaislų, nes jie greit taps neįdomūs, norėsis vėl naujų. Turimiems žaislams skirkime laisvai pasiekiamą ir prieinamą vietą. Susitarkite dėl jos priežiūros, tvarkos.
 • Primygtinai neverskime vaiko tvarkyti daiktų, žaislų. Jei vaikas netvarko, sutvarkykime patys. Atminkime, kad jei suaugęs pastoviai tvarkys savo daiktus, aplinką, vaikas iš jo ims pavyzdį ir pats tai pradės atlikti neverčiamas.
 • Duodant vaikui kaladėles, konstruktorius, piešimo priemones, turėtume parodyti tik techninę darbo dalį: kaip išimti ir dėti kaladėles, kaip jungti detales, kaip laikyti pieštuką ir kt., taip nevaržoma vaiko kūrybos laisvė, taip jis mokosi savarankiškai rasti sprendimo kelią, kurti.
 • Karpant, lipdant, klijuojant, naudojamas padėklas, ant kurio vaikas atlieka darbą. Čia taip pat parodome tik techninę darbo dalį, kuriamąjį darbą vaikas atlieka savarankiškai.
 • Pieštukus derėtų indelyje statyti vertikaliai, kad vaikas matytų visus pieštukus , juos pasirenkant ir paimant, trumpesniems pieštukams būtina pritaikyti pailgintus kotelius – dangtelius, trumpus pieštukus keisti. Parodykime, kaip taisyklingai laikyti pieštuką. Piešimui naudokime atskirus nedidelius lapus, kad vaikas galėtų juos laisvai užpildyti, nerekomenduojama naudoti visų sąsiuvinius, nes vaikui dar sunku juos išlaikyti tvarkingus.
 • Primigtinai nereikalaukime, kad vaikas aiškintų, ką jis nupiešė ar padarė, susidomėkime jų veikla ir palaukime kada jis pats nuspręs apie tai kalbėti.
 • Mokant skaityti ar rašyti, pasikonsultuokime su pedagogais, dirbančiais vaikų įstaigoje, kad mokymas būtų vieningas, nesudarytų sumaišties.
 • Venkime mažiems vaikams skaityti pasakas su smurto, žiaurumo elementais, o parinkime tikroviškesnes, formuojančias teigiamus vaiko asmenybės bruožus. Svarbu, kad vaikams nebūtų formuojamas iškreiptas, netikroviškas pasaulio suvokimas. Tai pasakytina ir apie kino filmų stebėjimą. Griežtai riboti jų stebėjimo laiką iki 20-30 minučių.
 • Stenkimės, kad namuose vaikai būtų ramioje aplinkoje, nebūtų dažnos svečių, draugų kaitos, nes tai taip pat trikdo per ilgesnį laiką susiformavusį vaikų gyvenimo ritmą, veda juos iš pusiausvyros, trikdo, vaikai tampa kaprizingi, nervingi.
 • Žaidžiant su vaikais žaidimus su lenktynių elementais, ypatingai neakcentuokime laimėjimų vertės, visa tai turėtų būti ateityje, kai vaikai paaugs, bus mokyklinio amžiaus ir supras laimėjimo ir pralaimėjimo tikrąją reikšmę.
 • Vaiko dienos ritmas neturėtų skirtis darželyje ir namuose. Vienu laiku vaikas turėtų gultis, keltis, eiti pietų miego. Pratinkime, kad vaikas atsibudęs tuojau keltųsi.
 • Sudarykime situacijas, skatinančias vaikus prabilti, pasidalinti savo įspūdžiais, bet primigtinai nekamantinėkime, o parodykime , kad įdomu ir svarbu, ką vaikas veikia. Prie vaiko nekalbėkime apie jo nesėkmes, klaidas, taip pat beatodairiškai negirkime.
 • Pabandykime nevertinti vaiko elgesio ar darbo, o skatinkime , kad jis pats vertintu ir įsivertintu.
 • ATMINKIME , kad taisyklės, galiojančios vaikui tiek darželyje , tiek namuose, yra taisyklės ir tėvams, kurių jie patys turi laikytis, nes to reikalauja iš vaiko.

KVIEČIAME  PAAIŠKINTI MAŽIESIEMS KAIP APSISAUGOTI NUO VIRUSŲ IR KARTU PASIMOKYTI PLAUTI RANKAS .

KVIEČIAME  SUSIPAŽINTI  SU ŽAISLŲ SAUGOS REKOMENDACIJOMIS SKIRTOMIS ATSAKINGIEMS VAIKŲ DARŽELIAMS, TĖVELIAMS IR GLOBĖJAMS. Rekomendacijos darželiams, tėveliams, globėjams